linkedin
TecPac
HomeVerloning & urenbriefjes
Als werknemer van TecPac krijg je elke 4 weken salaris uitbetaald. Om hiervoor te zorgen is het is belangrijk om je werkbriefjes tijdig en ingevuld naar ons kantoor te sturen. Het makkelijkste is om je briefje elke vrijdag aan het einde van de dag te versturen naar:  urenbriefjes@tecpac.nl 

Heb je nog geen werkbriefjes, download dan hier een leeg exemplaar: TecPac werkbrief

Vul je briefje op je laatste werkdag van de week in met de volgende gegevens:
  • Datum
  • Weeknummer
  • Aantal gewerkte dagen
  • Aantal gewerkte uren per dag
  • Overwerk uren incl. percentage
  • Vrije/vakantiedagen (indien uitbetalen) 
  • eventuele reiskosten/gereden kilometers (wanneer deze vergoed worden)
  • Totaal aantal uren
Na het invullen van je werkbriefje dien je ervoor te zorgen dat deze door een tekenbevoegd persoon (bijvoorbeeld je leidinggevende) bij je werkgever wordt ondertekend. Het briefje stuur je dan ondertekend terug naar urenbriefjes@tecpac.nl